Director: Silviu POPESCUJoi, 27 august 2020
Titlurile zilei
Prima pagina  

Articole
Local  
Liber  
Reportaj  
Cultura  
Interviu  

Sondaj

Prima pagină
în format pdf Râmnicul uitatArgument

Am scris aceste rânduri, pe care îmi face plăcerea să vi le comunic, la îndemnul și stăruința domnului Gheorghe Deaconu, starostele culturii vâlcene. Ele sunt înjghebate cu intenția de a completa o generoasă initiativă, fundată și coordonată de dânsul, având ca scop un ciclu de conferințe cu tema "Vâlcea în spatial spiritual national". Dar Vâlcea trăiește în acest spațiu de peste 600 de ani, iar despre Râmnic am publicat de-a lungul timpului mai multe cărți în care contribuția Vâlcii la acest spațiu e nu numai evidentă, ci și substanțială, impresionantă. Cu atât mai dificil îmi vine astăzi să duc plăcuta povară a unor noi mărturisiri despre orașul în care m-am născut și care nu numai că mi-a desfătat copilăria dar a contribuit la germinarea primelor impresii prin care gândul limpede începe să se desprindă, persuasiv, de farmecul naiv al primei vârste. Voi dedica aceste rânduri, prin urmare Râmnicului uitat, ce nu se regăsește în cronici și arhive, ci doar într-o memorie șubredă și totuși îndărătnică și vie încă, în speranța că aceste însăilări modeste vor fi folosind, vreodată, generațiilor ce ne urmează, care vor duce mai departe spiritual Vâlcii în conștiința istoriei naționale.

Constantin Mateescu

Clisura

Bunica și bunicul (după mamă) s-au stabilit în Râmnic în a doua jumătate a veacului al 19-lea. Aromâni de fel, veneau din Grecia și anume dintr-o localitate, Vlaho Clisura (nume predestinat), un sat mai răsărit, probabil, locuit de oameni de ispravă, harnici, păstrători ai unor vechi cutume și tradiții caracteristice românilor din sudul Dunării. Clisura Românescă trebuie să fi fost un loc de basm. În casa de pe strada Carol - colț cu Știrbei Vodă, unde mi-am petrecut o bună parte a copilăriei, s-a păstrat îndelungată vreme (preț de un secol), așezată fiind pe un perete al dormitorului bunicii, cu terasă ce dădea spre mica bijuterie arhitectonică a legendarului profesor de latină Eliodor Constantinescu, s-a păstrat, deci, fotografia Clisurei, adusă de bunicul în geamantanul lui sărac de "emigrant", fotografie de o uimitoare claritate a imaginii, dacă se tine seama de vremea când a fost executată, reprezentând o așezare construită în terase, cu case mici, în genul celor din munții Apuseni, grădini îmbelșugate și sol arid, muntos, al cărui alb de cretă dădea, sub incidența razelor solare, o stranie strălucire peisajului. Clișeul, depozitat într-o memorie afectivă generoasă dar suspect, firește, de subiectivitate, mă fascina de fiecare dată când pășeam în camera bunicii, întunecată, cu transparentele lăsate (bunica nu suferea lumina violentă), mirosind a levănțică, transportându-mă într-o lume necunoscută, fabuloasă, ireală, asemenea acelor vise ale dimineții, încă vii în minte, dar cețoase, indescifrabile, caudate. Bunicii evitau să comenteze, atunci când le-o ceream cu insistență, imaginea de pe perete, Clisura rămăsese undeva în urma lor ca o fantomă a unei reâncarnări anterioare, intangibile, secrete. Așa încât puține lucruri mi s-au păstrat întipărite în minte despre melegurile de origine ale bunicilor, reprezentate doar printr-o fotografie (fie ea spectaculoasă, sugestivă) ce se îngălbenea odată cu trecerea insesizabilă a vremii. Prin anii '70, când municipalitatea Râmnicului a hotărât să demoleze casele din zonă, de la farmacia lui Bejan până aproape de zbucnirea de verdeață a Zăvoiului, imobilul bunicului din strada Carol (bunicii fiind de mult trecuți în lumea drepților) a dispărut ca atâtea edificii de valoare sub cupele flămânde ale buldozerelor, fotografia secular a Clisurei, care mi-a oferit atâtea clipe de desfăt și însingurată delectare, pierzându-se în vânzoleala grăbită a mutării, într-un apartament "de stat", a unor urmași nevrednici să înțeleagă semnificația ascunsă a acestei matrice a obârșei noastre sud-dunărene. Ea, matricea, s-a conservat intactă doar în memoria mea atât de șubredă acum, la bătrânețe, aidoma icoanei Sfântului Gheorghe din casele bunicii de la Govora, nimerită deasupra patului în care mă odihneam, ce-mi ocrotea, copil fiind, cu evlavioasă dărnicie somnul, după porunca aspră a Stăpânei, în lungile vacanțe de vară petrecute an de an cu frate-meu, în satul de pe valea Hinței. 

Destinul meu, al celor mulți, care au trăit sub zodia purpurie a comunismului, a hotărât să nu pot să călătoresc în Grecia, în pelerinaj la locurile de unde se trăgeau bunicii și străbunicii unei familii atât de încercate ca a noastră și unde viețuiesc și astăzi rude care, sub povara timpurilor, vorbesc, probabil, limba greacă, uitându-și în buna parte obiceiurile și datina, graiul.

După evenimentele din '89, când porțile spre lumea civilizată au fost deschise larg și când nici o opreliște nu mi-a mai stat în cale de a se reface, în sens invers, drumeagul pe care l-au parcurs cu un veac și jumătate în urmă bunicul și bunica pe mare sau cu căruțele încărcate cu agoniseala lor și a familiilor lor, ca să se stabilească în Dobrogea, mai întâi (popas "obligatoriu" pentru toți macedonenii), apoi, prin București, în Râmnic, după "evenimente", deci, ivite pe neașteptate și într-un moment în care viața mea se retrăgea încet spre asfințit, n-am mai avut imboldul și nici suportul moral și nici tăria de a depăși niște străvechi tabuuri, fixate într-o conștiință obosită de atâtea așteptări neîmplinite, încât Clisura a rămas doar o himeră, o fotografie care a dispărut și ea în vârtejul vremilor, lăsând doar amintirea fumegoasă pe care o mai păstrez și astăzi și care se va stinge odată cu trecerea, firească, în somnul veșniciei.

 

Curierul de Râmnic
Abonamente
Publicitate
Contact

Informații
Ramnic Tube
Sitemap
Arhivă
Newsletter
Anunțuri
Curs valutar
Dicționar
Jocuri
RSS 2.0

Imagini din
Râmnicu Vâlcea
Panoramă
B4U Râmnic


©2006-2010 SC CITYMEDIA SRL. Toate drepturile rezervate.Design și programare: Datagram.roDespre noi :: Termeni si condiții :: Contact
free counter with statistics