Director: Silviu POPESCUJoi, 27 august 2020
Titlurile zilei
Prima pagina  

Articole
Local  
Liber  
Reportaj  
Cultura  
Interviu  

Sondaj

Prima pagină
în format pdf CONTEMPORANII MEI (1)

TRAIAN  CANTEMIR

Clasicitate în stil, modernitate în spiritÎntâmplarea (dar o întâmplare providențială, pentru că - așa am învățat de la dascălul meu de antropologie culturală, profesorul Mihai Pop - nimic nu e întâmplător în "buna rânduială" a lumii oamenilor și lucrurilor) face ca, tocmai când pregăteam publicarea în volum a celor 90 de texte găzduite cu generozitate, între anii 2008 - 2011, de "Curierul de Râmnic", domnul Silviu Popescu, fondatorul și managerul ziarului, să-mi adreseze invitația de a relua serialul publicistic "Contemporanii mei" în paginile noii sale reviste. Îi dau curs cu mare bucurie, pentru că îmi oferă șansa de a-mi continua "discursul despre comunicare, comuniune și cuminecare", izvorât din credința că sunt ceea ce sunt grație contemporanilor mei…

Reiau acest "spectacol" al formării și devenirii mele tot cu un "personaj" emblematic al Râmnicului adolescenței mele studioase de la finele anilor '50. Primul protagonist a fost profesorul Constantin Gibescu, "dascălul de ideal". Semnez, în continuare, această "definiție", chiar dacă, după apariția textului respectiv și, apoi, a cărții pe care am dedicat-o memoriei și moștenirii literare a Profesorului (Constantin Gibescu, Discurs despre ideal, Râmnicu-Vâlcea, Edit. Fântâna lui Manole, 2009), un istoric-procuror m-a "pus sub acuzare" pentru că am ignorat și, mai grav, am ascuns un anumit "adevăr" din biografia Profesorului. Semnez și azi acea sintagmă, cu convingerea că fiecare autor este dator (și liber!) să dea seamă, la "judecata de apoi" a istoriei culturale, numai de modul în care și-a îndeplinit misiunea asumată. Și misiunea mea a fost, în cazul respectiv, nu să scriu o biografie, ci să conturez profilul unui dascăl. O misiune similară îmi asum și în acest text.

Roma, 1931. Stazione termini (Gara centrală). Pe peron, Claudiu Isopescu, fost elev al lui Nicolae Iorga, acum profesor la Universitatea romană, secondat de un tânăr intelectual bucovinean, absolvent al Universității din Cernăuți, îl așteaptă pe marele istoric, care vine în capitala Italiei pentru a primi titlul de Doctor Honoris Causa conferit de Universitatea din Roma.

Așteptând să sosească trenul, bucovineanul îi explică prietenului rostul prezenței sale la Roma:

• După licență, mi s-a oferit posibilitatea să-mi completez studiile în străinătate. Mi s-a propus Paris sau Roma. Am optat pentru Italia, pentru că, de aici, mi-e mai ușor să mă duc la românii din Peninsula Istria, ca să le studiez dialectul…

Dar, iată, sosește trenul. Marele istoric, însoțit de Doamna Catinca, își face apariția în ușa vagonului și coboară din tren, cu barba fluturând și cu nelipsita-i umbrelă. Isopescu îl întâmpină și  își prezintă prietenul: domnul Traian Cantemir!

• Nu te tragi direct din Dimitrie Cantemir, cum poate cred, ci din rudele lui apropiate, remarcă Iorga.

• Nu-i rău nici așa! i-am răspuns râzând.

• Nu-i rău! mi-a repetat afirmația.

Nicolae Iorga se afla în apogeul carierei sale (era, în același an, și prim-ministru al României), iar Traian Cantemir avea doar 24 de ani și era abia la început de drum…

Iată un episod din biografia lui Traian Cantemir (pe care-l relatez din propria sa mărturie, datată 1989 și publicată în vol. Nicolae Iorga, așa cum l-au cunoscut, ediție de Pr. Al. Stănciulescu-Bârda, Edit. Cuget Românesc, Bârda, 2019), aparent minor (deși o întâlnire cu marele savant era un eveniment excepțional), dar semnificativ pentru polivalența creatoare a viitorului cărturar, din spița marilor spirite luminate, enciclopedice, ale românității. Dacă urgia războiului și pribegia / vitregia postbelică n-ar fi frânt brutal cariera universitară a tânărului bucovinean (avea, în 1944, 37 de ani!), Traian Cantemir și-ar fi împlinit personalitatea la parametrii multiplelor sale înzestrări și preocupări creatoare: filologie, lingvistică, dialectologie; istorie și critică literară; folcloristică; pedagogie și metodica predării limbii române; beletristică; publicistică - toate contopite și potențate în personalitatea armonioasă a Profesorului. O personalitate carismatică și prodigioasă, pe care cel mai devotat dintre discipolii săi vâlceni, profesorul Nicolae Ciurea-Genuneni, coordonatorul unui proiect editorial de excepție (volumul Traian Cantemir - un portret în filigran de suflet, Râmnicu-Vâlcea, Edit. Almarom, 2011), o așază sub semnul dârei de lumină, pornind de la crezul și idealul Profesorului însuși: "Să ne străduim să ardem pentru ceva, pentru o idee, pentru un ideal, pentru orice. Să fim, cu alte cuvinte, o scânteie, oricât de mică, pentru că o scânteie în mișcare e o rază, și ce lucru mai important poate face un om, decât să aducă lumină în el și în jurul lui."

*Și profesorul Traian Cantemir - protagonistul textului care deschide noul serial publicistic - mi-a fost, într-un anume fel, dascăl, deși, formal vorbind, nu i-am fost elev. L-am cunoscut încă din anii de liceu: având-o drept diriginte pe doamna Tatiana, iar eu fiind "șeful clasei", prezența mea, ocazională, în casa familiei Cantemir era motivată. Dar până la plecarea Profesorului din Râmnic, relațiile noastre au fost (ca să mă exprim în stilul Domniei Sale) strict protocolare. Cultivarea lor în plan cultural s-a coagulat la finele anilor '60 (când eu, reîntors la Râmnic de la studii, am primit anumite "însărcinări pe linie culturală" în reînființatul județ Vâlcea, după reforma administrativă din 1968), transformându-se treptat într-o colaborare consistentă și productivă. În misiunea pe care mi-o asumasem (împreună cu redutabilul meu coechipier, Ioan St. Lazăr), în acea promițătoare (și vremelnică!) primăvară a renașterii culturale a Vâlcii, l-am tratat pe prestigiosul cărturar bucovinean, obligat de convulsiile istoriei noastre din anii '40, să pribegească în Oltenia, drept ceea ce devenise în cele două decenii trăite în "noua sa patrie" - un "clasic" al culturii vâlcene, aureolat, mai ales, de ctitorirea, împreună cu confratele vâlcean, Ion I. Alexandrescu, a Cenaclului "I. L. Caragiale" (ulterior "Anton Pann"), care avea să devină, peste zeci de ani, sub conducerea scriitorului Doru Moțoc, discipol al Profesorului, nucleul unei societăți literare, cu șanse de a deveni, la mijlocul anilor '80, dezirabila filială vâlceană a Uniunii Scriitorilor din România. Un vis al generației mele, nici astăzi împlinit…

Recunoscându-i această calitate, l-am solicitat pe (atunci) universitarul din Bacău să participe la o simbolică "masă rotundă" cu "veteranii" mișcării artistice și folclorice din Vâlcea, pe care am lansat-o în vara anului 1968, în vederea fundamentării unei "strategii pe termen lung", cum am zice astăzi, pentru dezvoltarea etnoculturală a Vâlcii.

O întrebare exprima una din ambițiile noastre cvasi-utopice: posibilitatea apariției unei reviste de etnografie și folclor. Profesorul ne-a temperat, cu luciditate, elanul tineresc: "Nu văd posibilitatea editării unei reviste de etnografie și folclor la Vâlcea", argumentând: "Vâlcea nu dispune de oameni de specialitate și nici de oameni care să persevereze în munca aceasta.", dar încurajându-ne: "Totuși, la Vâlcea se pot realiza câteva colecții valoroase care să fie publicate anual, semestrial, cum se va putea" - sugestie programatică urmată de noi (cât și cum s-a putut în contextul cunoscut), în deceniile următoare, sub egida Asociației Folcloriștilor și Etnografilor Vâlceni, printre ai cărei membri marcanți s-a aflat și Profesorul.

Cât privește preconizata revistă de profil, ea a devenit realitate (dar fără durată!), prin grija și strădania aceluiași camarad de idei și inițiative culturale, Ioan St. Lazăr, abia la începutul anilor '90, prin noua serie, vâlceană, a revistei "Izvorașul", apărută cu acordul și spre marea bucurie a fondatorului și artizanului ei, Gheorghe N. Dumitrescu - Bistrița, care aștepta acest "miracol" de o jumătate de veac! O altă întrebare viza o posibilă colaborare editorială. Profesorul mi-a răspuns profesionist și pragmatic: "Posed material folcloric vâlcean suficient pentru o culegere de cântece. Vi-l voi putea pune la dispoziție imediat ce bunele dumneavoastră intenții se vor concretiza într-un contract pe care să-l onorați la termen." Cu precizarea că semnatarul acestei pagini nu avea habar, atunci, de managementul contractelor editoriale, țin să-mi exprim, acum și aici, fericirea că, fie și după un deceniu (întârziere explicabilă în condițiile vremii), "bunele noastre intenții" s-au concretizat și colecția de folclor a lui Traian Cantemir a văzut lumina tiparului. 

Încurajat de dialogul public evocat, l-am invitat pe literatul și folcloristul Traian Cantemir la câteva dintre programele noastre din anii '70, prin care încercam să definim și să promovăm identitatea și personalitatea culturală a Vâlcii:  Sărbătoarea folclorică "Învârtita Dorului" (ediția a II-a, Vaideeni, 1970), unde Traian Cantemir a participat la colocviul pe teme de păstorit, în compania unor confrați de vocație și generație: etnologul Mihai Pop și scriitorul Dragoș Vrânceanu - toți trei născuți în 1907(!) și toți trei, deși numai unul fiind vâlcean de obârșie, mentori și promotori recunoscuți ai lumii culturale vâlcene din cea de a doua jumătate a secolului XX; Festivalul creației originale "Vâlcea Artistică" (prima ediție, Râmnicu-Vâlcea, 1975), la care Traian Cantemir l-a secondat pe Dragoș Vrânceanu în festivitatea de decernare a premiilor primului concurs de creație literar-artistică.

Aceste prezențe ale universitarului băcăuan în viața culturală a Vâlcii au "prefațat" colaborarea noastră editorială, materializată prin apariția volumului Folclor literar vâlcean. Antologie și studiu introductiv de Traian  Cantemir (Rm. Vâlcea, 1979), lucrare care reprezintă cea mai semnificativă contribuție a lui Traian Cantemir la dezvoltarea folcloristicii vâlcene. Publicarea cărții la finele anilor '70, în contextul înăspririi constrângerilor "planului" editorial și al rigorilor cenzurii ideologice, a fost posibilă pentru că Profesorul se bucura, chiar și după 15 ani de la plecarea din Râmnic, de respect în mediile culturale locale, reprezentate atunci, "la vârful ierarhiei", de profesorul Vasile Roman, care avea cultul marilor înaintași. Dincolo de actul editorial propriu-zis, apariția volumului a fost un gest cu valoare morală, semnificând gratitudinea pe care vâlcenii o datorau unui dascăl exemplar. O mărturie elocventă a prețuirii pe care generațiile mai noi o acordau cărturarului, în mod expres folcloristului, o constituie includerea lui Traian Cantemir în prima antologie de folclor editată după 1968, în climatul relativei liberalizări a regimului comunist de la mijlocul anilor '60. În această temerară și generoasă carte de recuperare și valorizare a moștenirii noastre folcloristice, purtând (deloc surprinzător prin raportare la contextul politic evocat) girul tânărului, curajosului și ambițiosului lider politic în devenire, Constantin Dinculescu, și realizată, în principal, de același inimos discipol al Profesorului, folcloristul Nicoale Ciurea -Genuneni (Comori. Culegere de folclor editată cu concursul Asociației Folcloriștilor Vâlceni, Râmnicu-Vâlcea, 1969), Traian Cantemir apare, în setul de ilustrații din final, printre cei mai prestigioși și mai productivi exponenți ai mișcării folcloristice din Oltenia și din Vâlcea: Teodor Bălășel, Gheorghe N. Dumitrescu-Bistrița, Constantin Popian, Gheorghe Bobei, I. I. Alexandreescu, Marin Brînaru, Vartolomei Todeci și alții, imaginea sa (reprodusă și în pagina de față) fiind însoțită de o explicașie elocventă: Traian Cantemir, dascălul vâlcean "care a sădit în inimile multor promoții de elevi, dragostea și respectul pentru nestematele folclorice ale neamului". Iar studiul introductiv, semnat de Constantin Apostol, argumentează și dezvoltă această apreciere: "O contribuție însemnată la dezvoltarea folcloristicii vâlcene a adus-o profesorul Traian Cantemir. Timp de aproape două decenii de apostolat în orașul Râmnicu-Vâlcea, acest om de o vastă cultură și o mare sensibilitate artistică a cules și cercetat creația populară și lexicul local cu multă râvnă și pasiune, publicând o serie de lucrări prețioase în acest domeniu. Dar el nu s-a rezumat numai la atât. Ca pedagog, a știut să aprindă în sufletele multor generații de elevi flacăra pasiunii pentru culegerea nesecatului izvor de frumusețe și înțelepciune populară."

Colaborarea cu polivalerntul și prestigiosul intelectual, în editarea antologiei sale de folclor vâlcean, a constituit o experiență semnificativă în procesul de împlinire a maturității mele profesionale pe multiple planuri: mai întâi, prin exercițiul de rigoare științifică, pe care cercetătorul îl stăpânea ca urmare a unui îndelungat și aprofundat travaliu asupra textului, de la coerența logică și până la acuratețea stilistică; apoi, prin dialogul, generos și fructuos, cu un cărturar de statură, dar nu și de morgă academică; în fine, prin modul elevat și cordial în care s-a derulat conlucrarea noastră, pe întreaga durată a procesului editorial, incluzând întâlniri la Râmnicu-Vâlcea și la Iași, unde m-am deplasat pentru corectura finală (lucrarea fiind tipărită în capitala Moldovei, unde Profesorul a trăit în ultima parte a vieții). Am cunoscut, astfel, un cărturar de elită și un unicat uman, care aparținea, prin concept, etos și stil, clasicității noastre culturale, părând poate, de "modă veche", prin cultul pentru rațiune, ordine și măsură, chiar prin protocolarul salut cotidian, dar dovedindu-se un spirit modern prin propensiunea pentru dinamica fenomenelor, receptivitatea la noutate și deschiderea către expresivitate. O clasicitate în stil, îngemănată cu o modernitate în spirit  -  așa l-am perceput eu pe profesorul Traian Cantemir. Dascăl de spirit și de stil! Am fost onorat de faptul că, în 1984, s-a aflat printre referenții tezei mele de doctorat, susținută la Universitatea din București.                                                           Gheorghe  DEACONU

Curierul de Râmnic
Abonamente
Publicitate
Contact

Informații
Ramnic Tube
Sitemap
Arhivă
Newsletter
Anunțuri
Curs valutar
Dicționar
Jocuri
RSS 2.0

Imagini din
Râmnicu Vâlcea
Panoramă
B4U Râmnic


©2006-2010 SC CITYMEDIA SRL. Toate drepturile rezervate.Design și programare: Datagram.roDespre noi :: Termeni si condiții :: Contact
free counter with statistics