Director: Silviu POPESCUVineri, 11 august 2017
Titlurile zilei
Prima pagina  

Articole
Local  
National  

Sondaj  Facilități acordate angajatorilor care încadrează tineri cu risc de marginalizare socialăConform Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare, angajatorii care încadrează în muncă tineri cu risc de marginalizare socială beneficiază de 1000 lei/lună, pe o perioadă de la 1 la 3 ani.

Tânărul cu risc de marginalizare socială este persoana cu vârsta cuprinsă între 16-26 ani care se înregistrează la agenția pentru ocuparea forței de muncă în a cărei raza teritorială își are domiciliu sau, după caz, reședința și se află în una dintre următoarele categorii:

a) se află în sistemul de protecție a copilului sau provine din acest sistem;

b) are dizabilități;

c) nu are familie sau a cărei familie nu-i poate asigura întreținerea;

d) are copii în întreținere;

e) a executat una sau mai multe pedepse privative de libertate;

f) este victimă a traficului de persoane.

Contractul de solidaritate se încheie între agenția pentru ocuparea forței de muncă teritorială și tânăr pe o durată de până la 3 ani, dar nu mai puțin de un an.

Durata contractului de solidaritate, cu excepția situației în care tânărul a împlinit vârsta de 25 de ani, nu poate depăși data la care tânărul împlinește vârsta de 26 de ani.

Pentru tinerii care au împlinit 25 de ani, dar nu au împlinit 26 de ani perioada pentru care se incheie contractul de solidaritate este de un an.

Actele justificative, pentru încheierea contractului de solidaritate, sunt, după caz, următoarele:

- adeverință de venit eliberată de organele fiscale teritoriale;

- copie BI/CI;

- copie act studii;

- adeverință medicală (medic de familie- apt muncă/muncă ușoară)

- documente din care să rezulte că se încadrează în una dintre categoriile:

a) pentru tinerii care se află în sistemul de protecție a copilului sau provin din acest sistem:

- documentul care să ateste că se află în sistemul de protecție a copilului sau provin din acest sistem;

b) pentru tinerii cu dizabilități:

- certificatul de încadrare în grad de handicap emis în conditiile legii;

c1) pentru tinerii care nu au familie:

- certificatul de naștere și declarație pe propria răspundere că nu au familie sau, după caz, certificatele de deces ale părinților;

c2) pentru tinerii a căror familie nu le poate asigura întreținerea :

- certificatul de naștere;

- declarație pe propria răspundere a membrilor familiei în a cărei întreținere se află tânărul, conform legii, că aceștia nu îi pot asigura întreținerea/copia dispoziției de acordare a ajutorului în condițiile privind venitul minim garantat/copia dispoziție de acordare a alocației pentru susținerea familiei în condițiile legii;

d) pentru tinerii care au copii în întreținere:

 - certificatele de naștere ale copiilor sau documentele care atestă situația juridică a copiilor față de reprezentantul legal;

- certificatul de căsătorie, după caz;

- copia dispoziției primarului de acordare a alocației pentru copii, după caz;

e) pentru tinerii care au executat una sau mai multe pedepse privative de libertate:

- dovada din care să rezulte că au executat pedepse privative de libertate;

f) pentru tinerii care sunt victime ale traficului de persoane:

- documentul emis de autoritatea competentă.

Informațiile ne-au fost oferite de către domnul director executiv, Ion Marius Nafliu

Curierul de Râmnic
Abonamente
Publicitate
Contact

Informații
Ramnic Tube
Sitemap
Arhivă
Newsletter
Anunțuri
Curs valutar
Dicționar
Jocuri
RSS 2.0

Imagini din
Râmnicu Vâlcea
Panoramă
B4U Râmnic


©2006-2010 SC CITYMEDIA SRL. Toate drepturile rezervate.Design și programare: Datagram.roDespre noi :: Termeni si condiții :: Contact
free counter with statistics